Ukrepi za zmanjšanje vodnih izgub - Vodovodna zadruga PREDDVOR

"ZMIRAJ KRASNA JE NARAVA"
Josepina Urbančič Turnograjska (1833-1854)
Ker dobra pitna voda ni naključje!
Pojdi na vsebino

Ukrepi za zmanjšanje vodnih izgub

O zadrugi
Sistem Vodovodne zadruge Preddvor je v večini obnovljen, tako, da starost večinoma ne presega 30 let, posledično tudi vodne izgube niso problematične, poleg tega veliko pozornost polagamo ravno vsakemu nenadzorovanemu puščanju. Na področju nenadzorovanega odvzema bomo v bodočnosti namenjali več pozornosti.
Vodne izgube iz vodovodnih sistemov so zahteven problem, saj je z vodnimi izgubami tesno povezana ekonomika delovanja.

Zmanjševanje vodnih izgub je prednostni ukrep , pri čemer je treba izpostaviti tudi potrebo po tehnični ustreznosti analize vodnih izgub, ki jih je mogoče ugotavljati na različne načine. Pri osnovni metodi, ki temelji na ugotavljanju razlike med količino načrpane in količino obračunane prodane vode, je potrebno izjemno pozornost nameniti kakovostnim meritvam vodnih količin, saj lahko slabe meritve prikazujejo popolnoma nerealne rezultate pri opredeljevanju vodnih izgub.
Pristop k zmanjševanju izgub vode iz vodovodnih sistemov mora temeljiti na pripravi strategije za zmanjševanje vodnih izgub, ki jo pripravi upravljavec vodovodnega sistema.

Načrt zmanjšanja vodnih izgub zajema naslednje aktivnosti:
-       aktivno iskanje izgub (lastni zaposleni)
-       vgradnja novih merilnih mest za učinkovitejše spremljanje in iskanje vodnih izgub,
-       čim hitrejše odpravljanje okvar na sistemih za oskrbo s pitno vodo,
-       izboljšanje nadzora nad vodovodnim omrežjem (daljinski nadzor)
-       planiranje zamenjav kritičnih odsekov cevovodov (cevi iz materialov, katerih starost je med 40 in 50 let, kolikor je tudi njihova življenjska doba).
URADNE URE:

Vsako sredo:
  • od 8.00 - 10.00 ure oz.
po dogovoru

Poslovna enota:
  • 4205 Preddvor
Dvorski trg 18
Vodovodna zadruga PREDDVOR (c) MB
Vodovodna zadruga Preddvor z.b.o.
Ker dobra pitna voda ni naključje!
KONTAKT

Predsednik:
  • Marjan Bogataj


Tajnik:
  • Ivan Kaštrun
(041 831 683)
OSNOVNI PODATKI

Vodovodna zadruga Preddvor z.b.o.
  • Goričica 7, 4205 Preddvor

Davčna in matična številka:
  • SI64609731
5817978000
Nazaj na vsebino